Vybrané rozvojové programy

Komunikační dovednosti

 • Jak efektivně komunikovat
 • Jak získat souhlas druhých
 • Argumentace a přesvědčování
 • Vyjednávání
 • Asertivní komunikace
 • Zvládání konfliktů
 • Jak na agresi a manipulaci
 • Jak jednat s různými typy osobností
 • Komunikace s obtížnými typy lidí

Prezentační dovednosti

 • Jak připravit efektivní a efektní prezentaci
 • Rétorika
 • Jak a čím zaujmout
 • Efektivní využití pomůcek a forem prezentace
 • Jak reagovat na dotazy a námitky
 • Vedení diskuze
 • Jak zvládat obtížné situace při prezentaci
 • Zvládání trémy a stresu

Obchodní dovednosti

 • Psychologie prodeje
 • Jak vést obchodní jednání
 • Domluvení schůzky po telefonu
 • Jak jednat s různými typy zákazníků
 • Zvládání námitek a obtížných situací
 • Vyjednávání při obchodním jednání
 • Prodej po telefonu
 • Obchodní korespondence a e-mailová komunikace
 • Budování vztahů se zákazníky

Manažerské dovednosti

 • Vedení lidí
 • Budování týmu
 • Leadership
 • Jak efektivně motivovat k výkonu
 • Emoční leadership
 • Mentoring
 • Koučování
 • Nábor a výběr zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Vedení motivačních rozhovorů
 • Jak řídit a zvládat změny
 • Plánování, rozhodování a time management
 • Manažersky obtížné situace

Rozvoj osobnosti

 • Poznání sebe sama
 • Sebemotivace
 • Time management
 • Jak na prokrastinaci
 • Jak zvládat stres
 • Jak přijmout změny
 • Emoční inteligence a práce s emocemi
 • Jak získat rovnováhu

Specializované programy pro zákaznický servis a call centra

 • Profesionální komunikace se zákazníkem
 • Péče o zákazníka
 • Jak jednat s různými typy zákazníků
 • Obchodní korespondence a e-mailová komunikace
 • Řešení stížností a reklamací
 • Prodej po telefonu
 • Jak zvládat stres
 • Nábor a výběr operátorů
 • Jak a čím operátory motivovat
 • Vedení lidí a koučování

Poradenství pro call centra a zákaznický servis

 • Provoz call centra
 • Procesy pro call centra
 • Reporting a monitoring v call centru
 • Systém hodnocení pracovníků
 • Standardy pro komunikaci osobní, telefonickou, písemnou
 • Analýza kvality a efektivity komunikace se zákazníky
 • Mystery calling, mystery shopping